SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Zebrania z rodzicami dniu 9.12.2013r.
Klasa Ia, wychowawca – Elżbieta Olecka-Mazur, godz.15.15, sala nr 17
Klasa Ib, wychowawca – Agnieszka Maliszewska, godz. 15.15, sala nr 16
Klasa IIa, wychowawca – Kamilla Piątkowska, godz. 15.15, sala nr 19
Klasa IIb, wychowawca – Renata Dymek, godz. 15.15, sala nr 14
Klasa IIIa, wychowawca – Feliksa Czaplińska,godz. 15.15, sala nr 15
Klasa IIIb, wychowawca – Aneta Skomórska, godz. 15.15, sala nr 18
Klasa IVb, wychowawca Tomasz Piechowski, godz. 16.00, sala nr 13
Klasa VB, wychowawca – Eliza Obrębska, godz. 16.00, sala nr 4
Klasa Vc, wychowawca – Marcin Krysiak, godz. 16.00, sala nr 2
Klasa VIa, wychowawca – Monika Narkiewicz, godz. 16.00, sala nr 9
Klasa VIb, wychowawca – Artur Zdziarski, godz. 16.00, sla nr 3
Klasa VIc, wychowawca – Aleksandra Słomska, godz. 16.00, sala nr 8

Zebrania r rodzicami dniu 10.12.2013r.
Klasa IVa, wychowawca – Katarzyna Wochowska, godz. 15.30, sala nar 8
Klasa Va, wychowawca – Aldona Olejniczak, godz. 15.30, sala nr 2
Klasa IVc, wychowawca – Joanna Siemieniec, godz. 15.30, sala nr 4

***

DOKUMENTY
Archiwa