SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem informują, że 11 września 2020 r. w naszej szkole odbędzie się charytatywna zbiórka pieniędzy na wsparcie dla Zosi.
Zachęcamy do udziału całą społeczność szkolną!!!

Samorząd Uczniowski
Rada Wolontariatu
wraz z opiekunami

***

DOKUMENTY