SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Gdy ludzie ich doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

Link do strony internetowej oraz profilu kampanii ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY gdzie można znaleźć informacje, telefony i adresy w razie kryzysu:
⬇️
⬇️
„Samobójstwo jest często wynikiem braku miłości, albo brakiem odczuwania miłości.” Prof Brunon Hołyst

Wszystkie materiały zostały sfinansowane przez

Ministerstwo Zdrowia

w ramach funduszu Narodowy Program Zdrowia.

***

DOKUMENTY