SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Szkolny konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich. Został przeprowadzony w dniach 11 – 14 maja 2021 r. Wzięło w nim udział 11 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci oraz motywowanie ich do uczenia się języka angielskiego.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test. Zawierał on pytania dotyczące poznanego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. O zwycięstwie  zadecydowała suma punktów uzyskanych przez uczestnika.

W konkursie  wyłoniono laureatów, którzy otrzymali dyplomy, książki i inne nagrody rzeczowe. Są to:
I miejsce   – Przemek Michalski z kl. 3A
II miejsce  – Nikola Boruch z kl. 3B
III miejsce – Wiktor Marcinkowski z kl. 3A i Julia Łuniewska z kl. 3C

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i zachęcam do wzięcia udziału w następnych konkursach.

Organizator konkursu-  nauczycielka języka angielskiego
Renata Maszenda.

 

 

***

DOKUMENTY