SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Pamiętamy wypowiadane przez św. Jana Pawła II z wielkim wzruszeniem słowa:  „W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął.  I kapłaństwo się zaczęło”.
Słowa te padły pod wieczór 16 czerwca 1999 r. z ołtarza polowego przed wadowickim kościołem parafialnym. Zaczęło się 18 maja 2020 r., sto lat temu urodził się Karol Wojtyła.

W  celu upamiętnienia  urodzin św. Jana Pawła II:
♥ Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
♥ Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millennio zaplanowały  akcję „Dar na Stulecie”
♥ Wadowice 16-24/05/2020  Światowe Dni  Pamięci  św. Jana Pawła II

Pandemia uniemożliwiła organizację uroczystości. Z tego powodu postanowiono przenieść część obchodów do Internetu. Główną ideą podjętych działań  jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci: spełnianie dobrych uczynków,  przypominanie myśli JP II, modlitwa, inicjatywy, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, edukacyjnym, to obszary działań, do  których może przyłączyć  się każdy.

MY  TEŻ  PAMIĘTAMY. W ramach upamiętnienia przypadających 18 maja 2020 roku obchodów urodzin Jana Pawła II dzieci nasze  przygotowały własną ,,laurkę”, płynący prosto z serca dar dla Papieża w postaci: laurki w wersji papierowej, elektronicznej, modlitwy, piosenki, wiersza, filmiku, podziękowania za Jego Pontyfikat.
Uczniowie klas starszych wybierali z nauczania Papieża najważniejszą myśl, sentencję, cytat, który obraliby za przewodnie motto swojego życia i uzasadniali dlaczego właśnie te słowa są dla nich ważne.

Dziękuję wszystkim dzieciom  i ich bliskim  za przyłączenie się  do tej pięknej idei pomnażania dobra  poprzez osobiste świadectwo przywiązania do Papieża Polaka i wierności Jego nauczaniu. Poniżej przykładowe ,,laurki” – dary serca naszych kreatywnych dzieci.

A.M. Maruszewska

***

DOKUMENTY