SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników szkoły, proszę o przesyłanie wniosków rekrutacyjnych do klas pierwszych drogą elektroniczną: spbielsk@wp.pl.

Wszelkie sprawy prosimy w pierwszej kolejności konsultować telefonicznie z pracownikami szkoły: 24 261 5015.

Nauczyciele są w kontakcie z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor szkoły Maria Kluge

 

***

DOKUMENTY
Archiwa