SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia „Zasady dbania o higienę oraz ochronę przed zakażeniem”. Celem tych zajęć było przypomnienie uczniom o sposobach dbania o higienę osobistą, zasadzie mycia rąk, korzystania z publicznych toalet i ochrony przed zakażeniami wirusowymi. Dla utrwalenia tej wiedzy na korytarzu została wykonana gazetka, a w toaletach dodatkowo zawieszone instrukcje mycia rąk.

***

DOKUMENTY
Archiwa