SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

3 września 2018 roku – godz. 900

Klasy I-III – spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej

(po spotkaniu uczniowie udają się z wychowawcami do sal lekcyjnych)

Klasy IV-VIII – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

(po spotkaniu uczniowie z wychowawcami udają się do sali gimnastycznej)

***

DOKUMENTY