SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język. Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu osoby ucznia, stanowi główny punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształcenia.

W dniu 10 marca 2012 roku czworo uczniów z naszej szkoły wzięło udział w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Odbył się on w siedzibie Szkół Pijarskich w Warszawie. Martyna Albrechczyńska, Eliza Ciemnicka, Weronika Grudzień i Maciej Sieradzki uzyskali bardzo wysokie wyniki w etapie szkolnym konkursu, co umożliwiło im wzięcie udziału w finale. Wykazali się bardzo dużym poziomem wiedzy z gramatyki języka polskiego oraz znajomością biografii Onufrego Kopczyńskiego – twórcy pierwszego polskiego podręcznika gramatycznego. Wszyscy uczniowie są uczestnikami zajęć rozwijających uzdolnienia humanistyczne prowadzonych w ramach projektu Szkoły Startu do Kariery, do którego nasza szkoła zakwalifikowała się jako jedyna w gminie i  jedna z nielicznych w powiecie płockim. Szóstoklasiści przygotowywali się do konkursu pod opieką polonistów Aldony Olejniczak i Artura Zdziarskiego, a udział w finale był możliwy dzięki pomocy ze strony Urzędu Gminy w Bielsku, który sfinansował przejazd do Warszawy.

Artur Zdziarski [Gallery not found]

***

DOKUMENTY
Archiwa