SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 28 maja 2018 roku przedstawiciele Samorządu Klasowego Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wizycie w Urzędzie Gminy w Bielsku połączonej z obecnością na 37. Sesji Rady Gminy Bielsk. Przedstawiciele klas IV – VI Naszej Szkoły przed rozpoczęciem Sesji spotkali się i odbyli krótką rozmowę z Panem Wójtem Józefem Jerzym Rozkosz, po czym zaproszeni zostali na salę konferencyjną Urzędu Gminy gdzie odbywają się Sesje Rady. Punktualnie o 1400 Przewodniczący Rady Gminy Bielsk, Pan Wiesław Jan Linowski rozpoczął posiedzenie od serdecznego przywitania przybyłych gości w tym przedstawicieli Szkoły Podstawowej. Podczas Sesji poruszonych zostało wiele bieżących tematów, także tych dotyczących spraw oświatowych i Naszej Szkoły. Udzielone zostało również Panu Wójtowi absolutorium w zakresie wykonania założeń budżetowych przez Gminę Bielsk w roku ubiegłym, co przyjęte zostało przez wszystkich obecnych na sali gorącymi brawami i gratulacjami. Po głosowaniu Nasi Reprezentanci z Panią Dyrektor Marią Kluge wykonali pamiątkową fotografię z Panem Wójtem oraz Radnymi Gminy Bielsk. Podczas tej nietypowej lekcji wychowania obywatelskiego zwiedziliśmy budynek Urzędu Gminy oraz dowiedzieliśmy się jak wygląda praca Pana Wójta, Radnych oraz innych przedstawicieli Naszego Urzędu. Opiekunami uczniów byli nauczyciele Marta Woźniak, Danuta Wysocka oraz Łukasz Jędrzejewski

 Szanowni Państwo, Podczas dzisiejszej sesji będzie miało miejsce rejestrowanie Państwa wizerunku w postaci fotografowania oraz jego utrwalania w wersji elektronicznej i papierowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, prosimy poinformować nas o tym mailowo na adres: spbielsk@wp.pl. Prosimy pamiętać, że zgodę zawsze mogą Państwo odwołać.

***

DOKUMENTY
Archiwa