SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 29 września 2017 roku  w ramach akcji wolontariackiej GIVING BACK TO SCHOOLS zorganizowana grupa 24 pracowników firmy Lewis wykonała ogrodowe prace porządkowe w ogrodzie przyszkolnym, terenie wokół budynku oraz pomagała w sprzątaniu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Czujemy się zaszczyceni, że firma ze Stanów Zjednoczonych nawiązała współpracę z naszą szkołą dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji i Rady Rodziców w życie placówki, do której uczęszczają ich dzieci. Dzięki tej akcji otrzymamy 2000 dolarów, za które będziemy mieli możliwość wzbogacenia szkoły w nowe środki dydaktyczne niezbędne do sprostania wymaganiom wynikającym z  założeń reformy systemu edukacji w Polsce. Uczyni to naszą szkołę jeszcze bardziej nowoczesną, otwartą na potrzeby młodzieży.

***

DOKUMENTY
Archiwa