SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W sobotę 17 września br. miała miejsce 34 Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, pod hasłem ,,M jak Miłosierdzie”.
Miejsce narodzin i chrztu patrona dzieci i młodzieży przyciągnęło 8,5 tysiąca młodych pielgrzymów z diecezji płockiej i diecezji sąsiednich.
Tradycyjnie w pielgrzymce uczestniczyła młodzież z Gimnazjum im. C.K. Norwida i dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego z Bielska.
Dzieci spotkały się w Przasnyszu przed kościołem farnym, wzięły udział w zawiązaniu wspólnoty, a następnie pieszo wyruszyły do Rostkowa – miejsca urodzin Świętego.
Po pokonaniu ok. 6 km, dotarły do miejsca urodzin patrona diecezji płockiej. Przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki przeszły przez Bramę św. Stanisława i wzięły udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski.
Hasło tegorocznej pielgrzymki ksiądz biskup wyjaśnił przypominając postawę, bezinteresowny gest miłosiernego Samarytanina, który zaopiekował się człowiekiem potrzebującym pomocy. Być miłosiernym, to znaczy dać swoje serce potrzebującemu.
Zachęcił, aby taką właśnie postawę przyjmować wobec tych, którzy potrzebują wsparcia innych.
Dziękujemy wszystkim młodym pielgrzymom, którzy podjęli trud wędrówki do miejsc związanych z kultem swojego patrona. św. Stanisława Kostki.

M. Maruszewska, E. Królikowska

***

DOKUMENTY
Archiwa