Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego innym szkołom miało miejsce 12 grudnia, w poniedziałek, w Kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku podczas rekolekcji. Przybyło siedem delegacji szkolnych ze sztandarami: Gimnazjum w Bielsku, oraz szkoły podstawowe z Ciachcina, Machcina, Leszczyna Szlacheckiego, Zagroby, Zągot i Śmiłowa. Zuchy z Bielska uroczyście wniosły Światło, które postawiły przy ołtarzu. Druhna Monika Wereszyńska wygłosiła przemówienie na temat znaczenia i symboliki Betlejemskiego Światła Pokoju, następnie pani dyrektor Maria Kluge ze szkoły w Bielsku, wraz z druhną Dorotą Latkowską i zuchami przekazała lampiony ze Światełkiem Pokoju Wójtowi Gminy Bielsk Panu Józefowi Rozkoszowi, proboszczowi parafii Bielsk ks. Józefowi Różańskiemu oraz przedstawicielom zaproszonych szkół z terenu naszej gminy. W ten sposób, Światło Betlejemskie – symbol życia, nadziei, braterstwa i pojednania – trafił do szkół i domów w naszej gminie napełniając je ciepłem i spokojem w czas Świąt Bożego Narodzenia.

Dorota Latkowska

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, które gości w domach napełniając je ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. Jest znakiem nadziei i życia pozbawionego  konfliktów oraz waśni. Po to właśnie światełko wybrały się zuchy ze Szkoły Podstawowej w Bielsku. Uroczyste przekazanie światełka odbyło się 11 grudnia w  Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach. Przekazania dokonali skauci słowaccy. W to wyjątkowe miejsce zjechali się harcerze i przedstawiciele chorągwi z całej Polski. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem modlitwy harcerskiej.

Dorota Latkowska

W dniu 11 listopada 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku odbył się spektakl poświęcony 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Występ przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku pod kierunkiem nauczycieli : A. Olejniczak, A. Zdziarskiego , A. Aleksandrowicza, T. Piechowskiego , M. Siemieńca.
Uroczystość miała charakter patriotyczny. Przepojona była symboliką narodowowyzwoleńczą . Przedstawienie rozpoczęło się od przejścia ucznia w oryginalnym stroju szlacheckim – kontuszu , który symbolizował naszą ojczyznę. Następnie uczennice z klasy VI a : M. Jezierska,  J. Kobuszewska, N. Peciakowska , przedstawiły w formie pantomimy rozbiory Polski. Sugestywna muzyka, odpowiednie stroje i ruch sceniczny – dopełniły całości. Na tle skromnej, ale bardzo wymownej dekoracji: prosta mogiła z brzozowym krzyżem , pokryta dywanem złotych , jesiennych liści , uczennice recytowały wiersze. Treści historyczne dopełnił pokaz multimedialny, dzięki któremu widzowie mieli możliwość obejrzenia sławnych Polaków i ważnych dla naszego kraju wydarzeń.
Całość występu ubarwił i nadał właściwej oprawy występ solistek : M. Albrechczyńskiej i W. Grudzień oraz chóru szkolnego przy akompaniamencie zespołu Quanto.
Charakter uroczystości i wysoki poziom reprezentowany przez uczniów sprawiły , że niejeden widz wycierał ukradkiem łzę.

A. Olejniczak
[Gallery not found]