Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

W ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku dn. 05.06.2019r. gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej.
Wraz z Ks. Biskupem przybyli nasi duszpasterze proboszcz naszej parafii. ks. kan. Józef Różański oraz wikariusz ks. Kamil Kozakowski.
Na początku tego niecodziennego spotkania, słowa powitania w stronę Księdza Biskupa skierowała Dyrektor Szkoły – Pani Maria Kluge, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.
Pani Dyrektor podkreśliła, że wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach. Nie bez znaczenia jest rola Kościoła w naszym życiu, w życiu całej społeczności szkolnej. Zwróciła uwagę na kształcenie integracyjne, które ma miejsce w naszej szkole i polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czytaj dalej

6 czerwca w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu „Bezpieczeństwo w sieci i mediach społecznościowych”. Do konkursu przystąpiło 14 uczestników z pięciu gminnych szkół (Leszczyn Szlachecki, Zagroba, Zągoty, Ciachcin, Bielsk). Zwycięzcą został Gabriel Zabielski uczeń naszej szkoły, drugie miejsce zajął Kacper Dawid z Zągot, trzecie miejsce przypadło uczniowi ze szkoły w Ciachcinie – Mikołajowi Mędrek. Wyróżnieniem uhonorowani zostali uczniowie: Piotr Kochański (S.P. Bielsk) oraz Maksymilian Golacik (S.P. Leszczyn Szlachecki).

Turniej objęty został patronatem Wójta Gminy Bielsk, dzięki któremu można było ufundować dzieciom wspaniałe nagrody. Organizatorami konkursu byli p. Artur Zdziarski oraz p. Tomasz Piechowski. Czytaj dalej

W dniu 30 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie powstania 1794-1944”.
Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu polskich powstań oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7a: Adam Racki i Jakub Opolski wraz z opiekunem nauczycielem historii Panem Łukaszem Jędrzejewskim. Czytaj dalej

W zawiązku z ustanowieniem roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki p. Renata Dymek, p. Wiesława Rosmanowska i p. Aneta Skomórska zorganizowały w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas 5 – 8. Formą pracy był plakat.
Celem konkursu było: rozwijanie postawy patriotycznej, przybliżenie postaci Stanisława Moniuszki, pobudzanie uczniów do aktywności twórczej na forum szkoły, rozwijanie zdolności plastycznych.
Komisja oceniająca brała pod uwagę: zgodność z tematyką, pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu oraz estetykę pracy.
Skład komisji: p. Milena Wiśniewska, p. Katarzyna Rajkowska, p. Bożena Wójcik.
Miejsca nagrodzone: Maja Kurek klasa 7a – 1 miejsce, Julia Dymek klasa 8b – 2 miejsce, Zofia Jakubowska klasa 2b – 3 miejsce.
Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Szkolny konkurs przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Został przeprowadzony w dniach 20 i 22 maja 2019r. Wzięło w nim udział 21 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci, motywowanie ich do uczenia się języka angielskiego oraz rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test. Polecenia oraz warianty odpowiedzi były czytane przez nauczyciela. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała suma punktów uzyskanych przez uczestnika za rozwiązanie testu. Czytaj dalej

W dniu 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im Władysława w Bielsku odbyły się warsztaty  dla uczniów klasy I pt. „Mały Ratownik”. Spotkanie z zakresu udzielania PIERWSZEJ POMOCY zostało przeprowadzone przez uczniów klasy VIII: Weronikę Wiśniewską, Julię Dymek i Patryka Zawalich  w ramach realizacji projektu z Edukacji dla bezpieczeństwa.
Podczas zajęć dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, gdy osoby dorosłe są nieobecne. Utrwalały numery alarmowe, wzywanie pomocy,  jak również kolejność podejmowania działań. Dowiedzieli się jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, skaleczenia, wychłodzenia.Największe emocje wśród pierwszaków wzbudził pokaz czynności resuscytacji wykonany na fantomie.
Po części  teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Dzieci pod okiem prowadzących samodzielnie wykazywały się znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły w parch układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zadaniem młodych ratowników było założenie opatrunku i wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na pluszowych misiach. Czytaj dalej

W dn. 08.05.2019 r. – 15.05.2019 r. biblioteka szkolna uczestniczyła w corocznych obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W ramach tego wydarzenia zainicjowano różnorodne działania popularyzujące czytelnictwo: przygotowano wystawę „Książki zakazane” poświęconą publikacjom, które na przestrzeni wieków podlegały ocenzurowaniu; przeprowadzono zajęcia biblioteczne dla klas pierwszych, podczas których zaprezentowano bajkę w wersji polsko-angielskiej z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai oraz zorganizowano konkurs „Plastyczna interpretacja wybranej baśni”,  którego laureatami zostali Nikola Brudzyńska (1. miejsce), Zofia Jakubowska (2. miejsce), Gabriel Maćkiewicz (3. miejsce), Zuzanna Łączyńska (wyróżnienie) oraz Ksawery Kwasiborski (wyróżnienie). Czytaj dalej

W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole powstała wystawa prac uczniów klas I-IV pt. „Zdrowy uśmiech”. Jest to jedna z form utrwalenia wiedzy jaką nasi mali uczniowie zdobyli podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym p. B. Przybysz w Płocku „Panorama Uśmiechu”. Czytaj dalej

W piątek 17 maja miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie historyczno-plastycznym. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, które były ocenianie w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-V oraz VI – VIII.
W każdej kategorii wiekowej wpłynęło kilkanaście prac, z których komisja konkursowa wybrała zwycięzców oraz wyróżnienia. Nagrodzone prace wystawione zostały na specjalnie przygotowanych tablicach, które można oglądać na dolnym korytarzu. Nagrody wręczyli organizatorzy wraz z Panem Dyrektorem Artura Zdziarskiego, a pozyskano je ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Mazowieckiego. Czytaj dalej