Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

W dniu 28 lutego 2018 roku nasz nauczyciel historii, Pan Łukasz Jędrzejewski odebrał w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odznaczenie państwowe “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Pan Łukasz jest wieloletnim krwiodawcą, którego w dowód uznania zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa, Minister Zdrowia nagrodził odznaczeniem.

Serdecznie Gratulujemy!

Czytaj dalej

14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą Szkołę reprezentował zwycięzca eliminacji gminnych w kategorii wiekowej uczniów szkół podstawowych Adam Racki, który ostatecznie zajął II miejsce minimalnie ustępując zwycięzcy. Adam otrzymał w nagrodę okazały puchar dla Szkoły oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto w eliminacjach gminnych, które odbyły się 2 marca 2018 roku w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku II miejsce zajęła Magdalena Szumska, a miejsce tuż za podium zajęła Weronika Syroczyńska. Udział wzięli również: Wiktoria Zglenicka, Julia Lewandowska, Sebastian Olejniczak, Oliwia Sworska, Filip Guzowski i Roksana Staniszewska. Laureaci miejsc nagrodzeni zostali z rąk Wójta Gminy Bielsk druha Józefa Jerzego Rozkosza statuetkami, dyplomami i upominkami, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa. Czytaj dalej

Jak co roku w marcu wystartowała Gorączka Złota. Pomocników Detektywa Grosika nie mogło zabraknąć również w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku. Zbieramy więc wspólnie monety 1, 2 i 5 groszowe z których ufundowane zostaną wyprawki szkolne i letni wypoczynek dla potrzebujących dzieci.
Akcję zbiórki drobnych monet organizuje Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Płocku. Pieniążki zbieramy do klasowych puszek i przekazujemy szkolnym koordynatorom akcji – Pani Ewie Kosińskiej, Pani Danucie Wysockiej i Panu Łukaszowi Jędrzejewskiemu. Klasy, którym uda zebrać się najwięcej “złota” zostaną nagrodzone. Dodatkowo jeżeli Nasza Szkoła znajdzie się wśród najlepiej zbierających szkół podstawowych powiatu płockiego, otrzyma nagrody i tytuł Pomocnika Detektywa Grosika. Czytaj dalej

W czasie rekolekcji – 19, 20 marca 2018r. (poniedziałek, wtorek) odbędą się cztery pierwsze godziny lekcyjne.
Następnie uczniowie, pod opieką nauczycieli przychodzą na mszę o godzinie 12.00.

Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu z kościoła do domu.

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego  konkursu biblijnego. Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza. Celem Konkursu było ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka. Zachęcenie do lektury Pisma Świętego, a w szczególności Ewangelii według Świętego Mateusza. Wspieranie uczniów z dolnych w rozwijaniu  ich zainteresowań, pogłębianie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa.
Na etapie dekanalnym   naszą  szkołę  reprezentowali uczniowie:  Magdalena  Szumska  i Adam  Racki. Czytaj dalej

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego konkursu wiedzy religijnej „Benedictus”, nt.:  Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie. Konkurs adresowany był  do uczniów klas VII  szkół  podstawowych i gimnazjów diecezji płockiej. Celem konkursu jest przybliżenie osoby polskiego Świętego Patrona  dzieci i młodzieży   Stanisława  Kostki z  Rostkowa, którego 450-ą  rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Udział w  konkursie to inspiracja   do  osobistych  poszukiwań śladów  świętości Stanisława w codzienności,  który  jak  kiedyś  tak i  dziś  zaprasza nas do  wyższych  rzeczy. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z VII klasy:  Weronika  Wiśniewska  i Julia  Dymek. Czytaj dalej

W dniu 7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas IV – VII na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem spotkania było zapoznaje uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z internetu oraz z konsekwencjami prawnymi grożącymi sprawcom cyberprzemocy.

Spotkanie przeprowadził aspirant Krzysztof Rogowski z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Czytaj dalej