Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

31 lipca 2020 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tegoroczni Absolwenci naszej szkoły oraz ich Nauczyciele i Rodzice mają powód do dumy. Mimo trudnych warunków, w jakich przebiegały w tym roku nauka i egzaminy, Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki, co świadczy o tym, że poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki, a nasza Młodzież wykazała się bardzo dużą dojrzałością i odpowiedzialnością.
Średni wynik egzaminu z języka polskiego w naszej szkole wyniósł 68% i jest on wyższy niż wynik ogólnopolski (59%), wynik szkół z województwa mazowieckiego (62%), wynik szkół z powiatu płockiego (56%) oraz wynik szkół z Płocka (61%).
Wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w naszej szkole to 49%. Jest on prawie taki sam jak wynik szkół z województwa mazowieckiego  (51%) oraz wyższy niż wyniki ogólnopolskie (46%), wyniki szkół z powiatu płockiego (41%) oraz szkół z Płocka (47%).
Podobnie jest wynikami egzaminu z języka angielskiego. W naszej szkole wyniosły one 59% i są na tym samym poziomie, co placówki z województwa mazowieckiego. Uzyskaliśmy jednak wyższy wynik niż szkoły w całej Polsce (54%), w powiecie płockim (45%) i w samym Płocku (57%).

Czytaj dalej

Szanowni Państwo! W imieniu własnym oraz Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować wszystkim członkom społeczności szkolnej: Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, a przede wszystkim Rodzicom za ogromne zaangażowanie w zbiórkę środków finansowych na rzecz małej Zosi. Dzięki Państwa empatii i otwartym sercom udało się zebrać 4127,60 zł. Dziękuję za to, że umiemy pokazać, iż w dzisiejszym świecie, tak często pełnym egoizmu, niezwykle ważne są dla nas słowa biblijnej księgi Dziejów Apostolskich: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Z wyrazami szacunku
Maria Kluge – dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku serdecznie dziękuję za nominacje w #GaszynChallenge Wojtusiowi oraz Urzędowi Gminy Bielsk.Podejmujemy wyzwanie dla małej Zosi, mieszkanki Naszej Gminy Bielsk. Nominujemy: Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie, Szkołę Podstawową w Zągotach, Szkołę Podstawową W Zagrobie, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim.

Zasady są bardzo proste: Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek-przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

Z powodu zawieszenia zajęć  nie mógł odbyć się planowany Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Papieża. W związku z tym Ksiądz Kamil Kozakowski zorganizował Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Śladami Jana Pawła II”. Jego celem było pogłębianie wiedzy o życiu naszego Wielkiego Rodaka, rozwijanie aktywności twórczej uczniów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczestnicy mieli do wyboru wykonanie pracy plastycznej inspirowanej hasłem konkursu bądź napisanie pracy – wiersza, opowiadania lub tekstu argumentacyjnego.

Czytaj dalej

W związku z koniecznością zwrotu podręczników ustalone zostały zasady przekazania ich do szkoły.
W tym roku szkolnym to rodzice będą odpowiedzialni za zwrot książek.

Podręczniki przyjmowane będą przez wychowawców klasowych na dolnym korytarzu według następującego harmonogramu:

15 czerwca, godz. 8.00 – 9.00  – podręczniki do klasy I, II, III
godz. 10.00 -11.00 – podręczniki do klasy IV

19 czerwca, godz. 8.00 – 9.00 – podręczniki do klasy V
godz. 11.00 – 12.00 – podręczniki do klasy VI

22 czerwca, godz. 8.00 – 9.00 – podręczniki do klasy VII
godz. 11.00 – 12.00 – podręczniki do klasy VIII

Bardzo proszę o terminowość. Jest to bardzo ważne ze względu na wymogi sanitarne, jakie obecnie panują w szkołach.

Jeśli ktoś z rodziców nie będzie mógł przybyć danego dnia proszę o wysłanie kogoś w zastępstwie. Proszę również o zwrot wszystkich kompletów książek ucznia, a także o sprawdzenie czy są one podpisane.

Dyrektor szkoły Maria Kluge

***

DOKUMENTY