SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Informacja dotycząca zajęć logopedycznych

Z uwagi na brak miejsc zostanie utworzona lista osób oczekujących na terapię logopedyczną. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dzieci do logopedy- Danuty Wysockiej w dniach:

26.09.2017r. (wtorek)-  15.15 do 16.00

29.09. 2017r. (piątek)-  7.10-13.30

W załączeniu karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Mówienie nie jest umiejętnością wrodzoną, to sprawność, której trzeba się nauczyć .

Niestety u coraz większej ilość dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej rozpoznaje się wady wymowy, które wymagają pomocy ze strony logopedy.

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, stymulowaniem prawidłowego rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Do zadań logopedy w szkole należy:
• przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia poziomu mowy uczniów,
• przeprowadzenie diagnozy logopedycznej,
• organizowanie pomocy logopedycznej,
• prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
• wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się p. Danuta Wysocka

GODZINY PRACY
w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek——–
Wtorek– 10.40 – 11.25
Środa– 7.10 – 7.55, 8.55 – 10.35
Czwartek– 11.55 – 15.10
Piątek– 9.40 – 13.30

Zapraszam rodziców/ opiekunów do stałej współpracy z logopedą w celu uzyskania jak najlepszych efektów terapii.

***

DOKUMENTY
Archiwa