SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
10 czerwca, uczniowie klasy 6c odbyli szkolenie wojskowe w ramach programu „Edukacja z wojskiem”, które przeprowadził Pan ppor. Rafał Nagadowski- Żołnierz Wojska Polskiego oraz Prezes Zarządu Fundacji Szybciej Wyżej Dalej.
Wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej jest odpowiedzią na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem i obronnością. Uczniowie uczyli się m.in. podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia i kryzysowych oraz zapoznali się ze sprzętem wojskowym. Każdy uczestnik zajęć otrzymał imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. 
Dziękujemy Panu ppor. Rafałowi Nagadowskiemu za pouczające spotkanie!

***

DOKUMENTY
Archiwa