SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Piąta edycja konkursu „Z komputerem za pana brat” okazała się być niezwykle szczęśliwa dla uczniów naszej szkoły, którzy zajęli w nim pierwsze i trzecie miejsce. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Testy wiedzy wykonywane przez uczniów w pierwszej turze pozwoliły wyłonić grupę pięciu finalistów. W drugiej części trzeba było zmierzyć się z zadaniami praktycznymi, wykonywanymi przy komputerach. Turniej objęty został patronatem Wójta Gminy Bielsk, dzięki któremu można było ufundować dzieciom wspaniałe nagrody. Organizatorami konkursu byli p. Andrzej Aleksandrowicz oraz p. Tomasz Piechowski.

***

DOKUMENTY