SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
18 października 2022 roku uczniowie 8a pod opieką Pani Alicji Wojtunik i Pani Beaty Żołnowskiej wzięli udział w nietypowej lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, która odbyła się w Strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Płocku.
Młodzież miała okazję poznać budowę broni i zasady korzystania z niej na przykładzie słynnego kałasznikowa (karabinka szturmowego KBK AK). Największą atrakcją były niewątpliwie zajęcia praktyczne, podczas których ósmoklasiści mogli strzelać do celu z broni KBKS.
Zajęcia przeprowadzili wiceprezes Strzelnicy LOK w Płocku – Pan Honoriusz Siarkowski oraz Pan kapitan Krystian Zając. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za fachowe przekazanie wiedzy i uwrażliwienie młodzieży na to, że broń palna jest niezwykle niebezpieczna oraz nie może służyć do nieodpowiedzialnej zabawy.
Pobyt w płockiej strzelnicy pozwolił na realizowanie istotnych zagadnień profilaktyczno-wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie było rezultatem owocnej współpracy środowiska szkolnego z rodzicami, władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami.
Uczniowie klasy 8a mogli wziąć udział w zajęciach dzięki zaangażowaniu rodzica – Pana Krzysztofa Badurskiego, Koła Łowieckiego Kniaź oraz Pana Wójta Józefa Jerzego Rozkosza, którzy wspólnie z nauczycielami zorganizowali tę wyjątkową lekcję.

***

DOKUMENTY
Archiwa