SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
W okresie kiedy wspominamy naszych bliskich, szczególnie ważne jest pamiętać o lokalnych bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w imię wolności Ojczyzny.
W mijającym tygodniu uczniowie klas ósmych naszej szkoły najpierw uporządkowali groby lokalnych bohaterów na cmentarzu parafialnym w Bielsku, a następnie zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów, pięknie wykonane przez p. wicedyrektor Alicję Wojtunik.
Dziękujemy uczniom i opiekunom: p. Łukaszowi Jędrzejewskiemu, p. Januszowi Piotrowskiemu, ks.
Grzegorzowi Makowskiemu, p. Damianowi Gagatowi oraz p. Magdalenie Połpławskiej za zaangażowanie w pamięć o bohaterach Gminy Bielsk, poległych w czasie II wojny światowej.
Nasza szkoła nigdy nie zapomina.

 
***

DOKUMENTY
Archiwa