SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

20 października 2022 roku dzieci klas 1-3 spotkały się z policjantem Wydziału  Prewencji  Komendy Policji w Płocku. Spotkanie wzbogaciły filmy, pomoce do nauki o bezpieczeństwie w czasie podróży oraz elementy wyposażenia policjanta. Uczniowie wspólnie przypominali zasady poruszania się po drodze z chodnikiem i bez niego, metody jak być bardziej widoczny na drodze i zasady przechodzenia przez jezdnię.  Dzieci  z klasy 1b otrzymały od sponsora p. M. Paćkowskiej zestawy oświetleniowe dla pieszych . 

***

DOKUMENTY
Archiwa