SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W ostatnim czasie ponownie zostaliśmy zmuszeni do społecznej izolacji. Brak możliwości decydowania o tym jak i z kim możemy spędzać wolny czas, a także ogrom stresu związany z obecną sytuacją na świecie, ma istotny wpływ na funkcjonowanie każdego człowieka. Fakt, że pozostajemy zamknięci w czterech ścianach może być źródłem kryzysów psychicznych, ale także stać się przyczyną zachowań przemocowych i sprzyjać popadaniu w nałogi. Jeśli czujesz się, masz lub ktoś z Twoich bliskich ma problem, możesz skorzystać z pomocy szkolnych specjalistów. Skontaktuj się za pomocą Librusa lub platformy Teams. Przygotowaliśmy także poradnik gdzie szukać pomocy. Na zamieszczonych grafikach znajdziesz spis instytucji i telefonów pomocowych.

***

DOKUMENTY