SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

   Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych w październiku 2020 r w naszej szkole przeprowadzony został konkurs, wyzwanie, zadanie – ,,zabawa ze Świętymi”, dedykowany Tym, co odeszli, gigantom człowieczeństwa i świętości, którzy nie pragną swojej chwały ale radosnego uwielbienia Boga, a ich maksymą była łacińska sentencja: Soli Deo honor et gloria – Jedynemu Bogu cześć i chwała!
                                                                               
Pierwszy list do Tymoteusza 1,17
   Celem konkursu było podkreślenie podniosłego wymiaru Uroczystości Wszystkich Świętych oraz:
– przybliżenie i zainteresowanie uczniów życiem osób świętych
– ukazanie wzorców życia chrześcijańskiego na przykładzie życia świętych
– inspirowanie do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości, kreatywności
– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych.
   Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 i polegał na wybraniu zdjęcia, obrazu świętego i stworzeniu kopii ,,żywego obrazu”, własnej stylizacji, kreacji, przebrania za postać wybranego przez siebie Świętego.
Jury pod przewodnictwem p. wicedyrektor uwzględniając kryteria oceny pracy: przesłanie, wrażenie artystyczne /wyraz twarzy, mimika, stylizacja, upodobnienie się do świętego/, kreatywność, pomysłowość, przyznało następujące miejsca:
miejsce I – Przemysław Michalski 3a /św. Sebastian /
miejsce II – Bartosz Woźniak 1b /św. Stanisław Kostka /
miejsce III- Paulina Walkowicz 1b /św. Matka Teresa z Kalkuty/
wyróżnienie – Jakub Pryczyński 1b /św. Jan Paweł II Wielki /
wyróżnienie –Marcelina Gawińska 2b /św. Filomena /
wyróżnienie – Zuzanna Maślanka 2b /św. Marcelina /
Wybór był bardzo trudny ponieważ wszystkie ,,żywe obrazy” były piękne.
Pamięć o zmarłych jest bardzo ważna, gdyż wartość narodu mierzy się jego stosunkiem do przodków.
Ze względu na pandemię tradycyjna forma uczczenia zmarłych była utrudniona dlatego dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na wezwanie i uczcili pamięć naszych świętych, oraz pobudzili nas do refleksji o przemijaniu.

A.M. Maruszewska

***

DOKUMENTY