SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
W dniu 20. października w naszej szkole, odbyła się ważna uroczystość.
Do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, zostali przyjęci pierwszoklasiści.
Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez panią Dyrektor. Ukoronowaniem aktu ślubowania było wręczenie legitymacji szkolnych oraz upominków zakupionych przez rodziców.

***

DOKUMENTY
Archiwa