SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Drodzy Uczniowie, Rodzice.
Zgodnie z zarządzeniem Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych rozpoczynają naukę w trybie zdalnym. Lekcje będą odbywały się na platformie TEAMS. Przypominam, że na stronie szkoły, w zakładce – Nauczanie zdalne, znajdują się zasady obowiązujące w czasie zajęć zdalnych, a także instrukcja TEAMS dla ucznia.
Lekcja z nauczycielem prowadzącym będzie trwała do 30 min. Pozostały czas uczniowie przeznaczają na samodzielną pracę. Następna lekcja rozpocznie się o ustalonej godzinie w planie zajęć, np.
1. godz. lekcyjna rozpoczyna się o godz. 8.00 – 8.30- nauczanie zdalne,
8.30 – 8.45 – praca własna ucznia,
8.45 – 8.55 – przerwa międzylekcyjna dla ucznia

2. godz. lekcyjna rozpoczyna się o godz. 8.55 – 9.25 – nauczanie zdalne
9.25 – 9.40 – praca własna ucznia,
9.40 – 9.50 – przerwa międzylekcyjna dla ucznia, itd.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym.

Klasa Ic od 26.10.2020r. będzie rozpoczynała zajęcia od godz. 8.00 zgodnie z planem.

Z pozdrowieniami. M. Kluge dyrektor szkoły.

***

DOKUMENTY