SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Nasza szkoła za pośrednictwem działającej przy niej Radzie Rodziców wzięła udział w konkursie o grant pod nazwą „Regranting środków z Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”.
W ramach przyznanych środków z konkursu grantowego mieliśmy możliwość zakupienia sprzętu audiowizualnego dla szkoły. Są to aparat z kamerą cyfrową i kartą pamięci, statyw, mikrofon pojemnościowy, kolumna aktywna oraz przenośny głośnik.
Pozyskany dla szkoły sprzęt pozwoli nam na bieżące realizowanie projektu „Robimy niezły teatr”, w ramach którego przygotowywane są przedstawienia sceniczne wystawiane przez uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów bez dysfunkcji, co pozwala nam spełniać bardzo ważne zadanie wychowawcze, jakim jest integrowanie dzieci, uczenie tolerancji oraz wzajemnego szacunku bez względu na dzielące nas różnice.

***

DOKUMENTY