SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W związku z tym, że tylko jedna osoba zgłosiła swoją kandydaturę na przewodniczącego SU oraz spełniła ona wszystkie wymagania, odstąpiono od przeprowadzania wyborów.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku w roku szkolnym 2020/2021 zostaje Karolina Kobuszewska z klasy VIIIb.

Serdecznie gratulujemy!

***

DOKUMENTY