SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

31 lipca 2020 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tegoroczni Absolwenci naszej szkoły oraz ich Nauczyciele i Rodzice mają powód do dumy. Mimo trudnych warunków, w jakich przebiegały w tym roku nauka i egzaminy, Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki, co świadczy o tym, że poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki, a nasza Młodzież wykazała się bardzo dużą dojrzałością i odpowiedzialnością.
Średni wynik egzaminu z języka polskiego w naszej szkole wyniósł 68% i jest on wyższy niż wynik ogólnopolski (59%), wynik szkół z województwa mazowieckiego (62%), wynik szkół z powiatu płockiego (56%) oraz wynik szkół z Płocka (61%).
Wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w naszej szkole to 49%. Jest on prawie taki sam jak wynik szkół z województwa mazowieckiego  (51%) oraz wyższy niż wyniki ogólnopolskie (46%), wyniki szkół z powiatu płockiego (41%) oraz szkół z Płocka (47%).
Podobnie jest wynikami egzaminu z języka angielskiego. W naszej szkole wyniosły one 59% i są na tym samym poziomie, co placówki z województwa mazowieckiego. Uzyskaliśmy jednak wyższy wynik niż szkoły w całej Polsce (54%), w powiecie płockim (45%) i w samym Płocku (57%).

Pragnę serdecznie pogratulować Ósmoklasistom ich wiedzy, dojrzałości oraz odpowiedzialności, podziękować Nauczycielom, którzy przygotowywali Uczniów do egzaminu za ich zaangażowanie, prowadzone nieodpłatnie zajęcia dodatkowe, a Rodzicom za owocną współpracę i wspólne dążenie do celu, jakim jest wysoki poziom edukacji i wychowania.

Kochani Absolwenci! Życzę Wam, abyście rozwijali wiedzę oraz zdolności w wybranych przez siebie szkołach, odnosili sukcesy na kolejnym etapie Waszej edukacji, a przede wszystkim korzystali z wiadomości i umiejętności, które zdobyliście w szkole podstawowej.

Maria Kluge

        dyrektor szkoły

***

DOKUMENTY