SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Z powodu zawieszenia zajęć  nie mógł odbyć się planowany Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Papieża. W związku z tym Ksiądz Kamil Kozakowski zorganizował Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Śladami Jana Pawła II”. Jego celem było pogłębianie wiedzy o życiu naszego Wielkiego Rodaka, rozwijanie aktywności twórczej uczniów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczestnicy mieli do wyboru wykonanie pracy plastycznej inspirowanej hasłem konkursu bądź napisanie pracy – wiersza, opowiadania lub tekstu argumentacyjnego.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas rozdania świadectw przez wychowawców klas.

***

DOKUMENTY