SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 5 marca 2020 r. w Zespole Szkół nr. 3 im. TDP w Zagrobie, odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą Szkołę reprezentowało w dwóch kategoriach wiekowych łącznie 9 uczniów klas VI – VIII, którzy odnieśli wielki sukces zajmując wszystkie miejsca na podium.

W grupie I – uczniów klas I – VI szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Aleksandra Raczkowska z VI b
II miejsce zajęła Gabriela Grabarczyk z VI c
III miejsce zajęła Maria Jaszczak z VI c

Warto podkreślić, iż o poziomie tegorocznego konkursu świadczy liczba punktów naszych uczennic. Aleksandra i Gabriela zdobyły maksymalną liczbę punktów i o kolejności zadecydował etap odpowiedzi ustnych. Maria uzyskała tylko o jeden punkt mniej. VI miejsce w grupie 17 uczniów zajęła ponadto Milena Turbacz z VI a

W grupie II – uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych:
I miejsce zajął Adam Racki z VIII a
II miejsce zajęła Weronika Syroczyńska z VIII b
III miejsce zajęła Magdalena Szumska z VIII a

Ponadto IV miejsce z minimalną stratą do podium zajął Karol Siemieniec z VII b, a V miejsce Marta Morzyńska z VII a

Adam Racki uzyskał maksymalny wynik punktowy zarówno z etapu pisemnego jak i ustnego.

Laureaci miejsc nagrodzeni zostali z rąk Pana Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz, druhów OSP z terenu Gminy Bielsk oraz organizatorów pamiątkowymi statuetkami, dyplomami, kalendarzami i elektronicznymi upominkami, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowymi dyplomami wyróżnienia oraz kalendarzami.
11 marca Aleksandra i Adam reprezentować będą Naszą Szkołę i Gminę Bielsk w etapie powiatowym, który odbędzie się w Płocku.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką Pana Łukasza Jędrzejewskiego.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i zdobytych miejsc.

***

DOKUMENTY