SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Dnia Kota. (17 lutego).
„Koci przyjaciele”
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Bielsk.

Celem konkursu jest:

  • Uczenie dzieci szacunku do zwierząt
  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
  • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną, której głównym bohaterem jest KOT. Przygotowują pracę w formacie A3 dowolną techniką. Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanym pismem: Imię i nazwisko , klasa, nazwa szkoły. Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do organizatorów, z dopiskiem Konkurs plastyczny- „Koci przyjaciele” do 26.02.2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2.03.2020r.

Zachęcamy również do zbiórki karmy w obrębie placówki. Zebraną karmę również proszę dostarczać do organizatorów. Dla szkoły lub przedszkola, które zbierze największą ilość karmy przygotujemy nagrodę.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.spbielsk.pl oraz http://bielsk.home.pl/autoinstalator/wordpress/

Organizatorami konkursu są:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

Regulamin konkursu

***

DOKUMENTY