SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Cele  Konkursu
– Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
– Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
– Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne  spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie;
– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne.

Organizatorzy Konkursu:
– Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku;
– Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zadanie konkursowe
– Zadaniem konkursowym było wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie;
Szopka mogła być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybierała samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia  naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.);
– Postacie do szopki  wykonane własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur);
– Podstawa szopki nie powinna przekraczać 70 cm.

Kryteria oceny: przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę:
– Zgodność z tematyką i celem Konkursu;
– Ogólne wrażenie artystyczne, estetykę oraz zgodny z przesłaniem wizerunek szopki;
– Wartość merytoryczną i walory edukacyjne szopki.

Na etapie szkolnym powołano komisję w składzie: Wicedyrektor – p. Artur Zdziarski, Ksiądz prefekt – Kamil Kozakowski, Nauczyciel plastyki – p. Alicja Wojtunik.

Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonić z pośród bardzo ładnych i różnorodnych szopek jedną do etapu diecezjalnego.Po wnikliwej ocenie ustalono następujące miejsca:
I miejsce szopka rodziny Gabrieli Marczewskiej kl. IIb
II miejsce szopka rodziny Marceliny Saramak kl. IIIa
III miejsce szopka rodziny Nikoli Leszczyńskiej kl. IIa
Szopka rodziny Gabrieli Marczewskiej zakwalifikowała się do konkursu na  etap diecezjalny. Dziękujemy wszystkim rodzinom za udział w konkursie, zaangażowanie i ogromny wkład pracy. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku. Szopki bożonarodzeniowe można obejrzeć na wystawie szkolnej.

M.Maruszewska

***

DOKUMENTY