SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

18 grudnia 2019r. uczniowie szkół podstawowych gminy Bielsk, wchodząc w okres Świąt Bożego Narodzenia, wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim zatytułowanym „Święta tuż, tuż…”. Uczestników konkursu i  opiekunów przywitała dyrektor szkoły, Pani Maria Kluge.
Celem konkursu była popularyzacja poezji dla dzieci oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. W konkursie uczniowie zaprezentowali świąteczne wiersze polskich autorów.

Występy uczestników oceniało jury w składzie: p. Karolina Piechowska, p. Karina Bielicka oraz p. Anna Majcher. Panie oceniały dobór tekstu do możliwości uczestników, interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny recytatorów.

Decyzją komisji:

I miejsce zajęła Sandra Smutek (SP Bielsk),
II miejsce przyznano Blance Majchrzak (SP Zagroba),
III miejsce wywalczyła Maja Olszewska (SP Zągoty).

Przyznano również wyróżnienia:

Gabrieli Marczewskiej ( SP Bielsk) oraz Julianowi Trzcińskiemu (SP Leszczyn Szlachecki).

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, upominki ufundowane przez Starostę Płockiego p. Mariusza Bieńka. Słodki poczęstunek możliwy był dzięki hojności piekarni p. Piotra Albrechczyńskiego. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

***

DOKUMENTY