SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

27.09.2019r. odbędą się w naszej szkole wybory do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

JESTEŚ UCZNIEM KLASY VII LUB VIII?
CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SZKOŁY?
CHCESZ COŚ ZMIENIĆ?
MASZ FAJNE POMYSŁY?
JESTEŚ SPOŁECZNIKIEM I CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA INNYCH?
JESTEŚ PRZYKŁADEM DLA INNYCH?
MASZ WZOROWĄ  LUB BARDZO DOBRĄ OCENĘ Z ZACHOWANIA?

  • Zgłoś własną kandydaturę lub innego ucznia jako kandydata do  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO naszej szkoły do 20.09.2019r. Rejestrację kandydatów prowadzą opiekunowie SU  – Pani Marta Woźniak, Pani Danuta Wysocka oraz Pani Izabela Krajenta
  • Uzasadnij swoje zgłoszenie
  • Zbierz 50 podpisów uczniów popierających Twój start w wyborach
  • Przedstaw  program działania.
  • Przeprowadź kampanię przedwyborczą w dniach od 23.09.2019r. do 26.09.2019r. (Zrób plakat, nagraj audycję, możesz utworzyć gazetkę szkolną)

PAMIĘTAJ !!! 27.09.2019r. Głosujemy !!!

***

DOKUMENTY