SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 28 czerwca 2012r. uczniowie z klas szóstych „rocznik 1999” – pożegnali szkołę podstawową.
Odpowiedzialnymi za  przygotowanie uroczystości byli wychowawcy klas szóstych: p. Aldona Olejniczak i p. Eliza Burdalska. Oprawą muzyczną zajął się p. Marek Siemieniec.
Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Bielsk p. Józef Jerzy Rozkosz, Sekretarz Urzędu Gminy p. Krystyna Chyba, Proboszcz Parafii Jana Chrzciciela  w Bielsku ks. Józef Różański, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Albrechczyńska, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.
Wszystkich zebranych przywitała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielsku Maria Kluge. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który najlepszym uczniom przekazał Nagrody Wójta. Uczniowie z najwyższą średnią otrzymali również nagrody książkowe z rąk Pani Dyrektor.
Akademia miała uroczysty charakter. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły na ręce młodszych kolegów z klasy piątej.
Klasy szóste żegnały się ze swoimi nauczycielami. Były życzenia, kwiaty i łzy…
Na koniec spotkania członkowie Zespołu Quanto wykonali swój popisowy numer: „Meksykana” i „Argentyńskie Tango”, żegnając się w ten sposób ze Szkołą Podstawową w Bielsku.

***

DOKUMENTY