SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 30 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie powstania 1794-1944”.
Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu polskich powstań oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7a: Adam Racki i Jakub Opolski wraz z opiekunem nauczycielem historii Panem Łukaszem Jędrzejewskim.
Konkurs stał na wysokim i wyrównanym poziomie. O klasyfikacji decydowały małe różnice punktowe wszystkich uczestników.
Adam Racki zajął 6 miejsce, a Jakub Opolski 8 miejsce.
Nagrody wręczyła Pani Wicestarosta Iwona Sierocka wraz z Panem Dyrektorem Jackiem Kłosińskim.

Serdecznie gratulujemy