SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W zawiązku z ustanowieniem roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki p. Renata Dymek, p. Wiesława Rosmanowska i p. Aneta Skomórska zorganizowały w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas 5 – 8. Formą pracy był plakat.
Celem konkursu było: rozwijanie postawy patriotycznej, przybliżenie postaci Stanisława Moniuszki, pobudzanie uczniów do aktywności twórczej na forum szkoły, rozwijanie zdolności plastycznych.
Komisja oceniająca brała pod uwagę: zgodność z tematyką, pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu oraz estetykę pracy.
Skład komisji: p. Milena Wiśniewska, p. Katarzyna Rajkowska, p. Bożena Wójcik.
Miejsca nagrodzone: Maja Kurek klasa 7a – 1 miejsce, Julia Dymek klasa 8b – 2 miejsce, Zofia Jakubowska klasa 2b – 3 miejsce.
Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.