SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 16.00.

Dyżur psychologa i pedagoga szkolnego w środę 15:10 – 16:10.