SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej w naszej szkole odbyło się szkolenie dla klas IV i V.
Szkolenie przeprowadził Pan Tomasz Cegliński wraz z Panią Weroniką Goc, Alicją Goc, Weroniką Goc, Panem Arturem Bartosiewiczem, Pawłem Mazurkiewiczem i Mariuszem Sieradzkim z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłubicach.
Program swym zakresem obejmował tematy: bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej, użycie defibrylatora oraz opatrywanie ran.
Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie pod fachowym okiem – w małych grupach – samodzielnie wykazywali się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Przez chwilę mogli poczuć się jak młodzi ratownicy. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie oraz obsługa defibrylatora. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to spotkanie strażakom z Ochotniczej Staży Pożarnej w Tłubicach na czele z Panem Tomaszem Ceglińskim.

 

Organizator spotkania: Alicja Wojtunik

Zdjęcia: Łukasz Jędrzejewski, Alicja Wojtunik

***

DOKUMENTY