SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Konkurs jest organizowany prze Samorząd Województwa Mazowieckiego. Podstawowym zadaniem konkursu to: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

Cele konkursu:

  • wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;
  • uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych;
  • promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Prace nawiązywały do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniami powietrza oraz działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Prace wykonywane były w 3 kategoriach wiekowych:
I-III – plakat ekologiczny z hasłem
IV-VI – komiks łączący część plastyczną i tekstową,
VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
I kategoria – Martyna Szumska klasa II a
II kategoria – Dominik Białoskórski klasa VI a
III kategoria – Sebastian Olejniczak klasa VIII a

23 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Koordynatorki:
Sławomira Banachowicz
Monika Narkiewicz

***

DOKUMENTY