SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

5 grudnia 2018 r. w  Dzień Wolontariatu, a w przeddzień ,,mikołajek” w naszej szkole  Klub Wolontariusza przy współpracy PDMD  zorganizował  Wielką Loterię Fantową. Można  było  nabyć losy w  cenie1,2,3,4,5 złotych. Losy rozeszły się błyskawicznie. Dzieci  miały ogromną frajdę ale najważniejszy był cel. Pieniądze zebrane podczas loterii w kwocie 634 złotych przeznaczone zostaną na budowę  hospicjum dla dzieci.

Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na  nasz  apel i włączyli  się  w  zbiórkę  zabawek szczególnie rodzicom i dzieciom oraz  tym,  którzy wsparli akcję kupując los na  naszej loteriidziękujemy słowami Czesława Niemena z  piosenki,,Dziwny jest ten  świat” – ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Członkowie i opiekunowie PDMD i Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

***

DOKUMENTY