SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Zuchy z GZ  Muchomorki z Bielska pamiętały o zmarłych, odwiedzając pomnik żołnierzy na bielskim cmentarzu.  Zbiórka tuż przed świętem zmarłych miała charakter bardzo refleksyjny. Zuchy posprzątały teren wokół pomnika i zapaliły znicze, które symbolizują pamięć o tych, którzy już odeszli.

Czuwaj!

***

DOKUMENTY
Archiwa