SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

31 października 2018 roku klasy piąte wzięły udział w wycieczce do Muzeum Diecezjalnego w Płocku im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Uczniowie uczestniczyli  w  lekcji  muzealnej nt.: ,,Źródła historyczne Pisma Świętego”, przydatnej do lekcji religii, j. polskiego, historii,  czy  historii sztuki,

…Obejrzeli bezcenne skarby i zwiedzili interesującą wystawę monstrancji.
Uczestnicy  wycieczki odwiedzili dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku,  w  którym znajduje się kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Na placu, w miejscu objawienia, stoi dziś figura Jezusa Miłosiernego. Natomiast w dawnej piekarni, w której siostra pracowała podczas pobytu w domu zakonnym w Płocku (1930-1932), znajduje się muzeum św. Siostry Faustyny.

Płock jest najważniejszym miejscem Bożego Miłosierdzia dla całego świata.
22 lutego 1931 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie tu w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze i najważniejsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak wprowadził nowe święto kościelne – Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Dzieci zwiedziły również będącą  w  budowie Bazylikę  Miłosierdzia  Bożego.

M. Maruszewska
E. Królikowska