SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W diecezji płockiej trwa peregrynacja relikwii i obrazu św. Stanisława Kostki (1550-1568) – patrona dzieci i młodzież, Polski oraz głównego patrona tej diecezji. Odbywa się ona w Roku św. Stanisława Kostki z okazji 450. rocznicy jego śmierci.
Celem peregrynacji jest modlitwa za dzieci i młodzież oraz o powołania kapłańskie, za wstawiennictwem tego młodego Jezuity, pochodzącego z Rostkowa w diecezji płockiej.
Relikwie z obrazem odwiedzą każdy z 26 dekanatów diecezji. Podczas ich obecności  prowadzone są modlitwy za  młodzież  o powołania, odbywają się Msze św., czuwania modlitewne, nabożeństwa pokutne ze spowiedzią.
To duchowe wydarzenie w naszej  diecezji rozpoczęło się 6 kwietnia, a zakończy 7 grudnia 2018 r.
W  naszej  parafii miało  ono  miejsce 3-4 czerwca 2018 r.  i rozpoczęło  się  Mszą Świętą ze  szczególnym  przeznaczeniem  dla  dzieci naszej  parafii.Uroczystą oprawę liturgii powitania obrazu  i  relikwii przy  współpracy z parafią przygotowała  społeczność uczniowska ze  Szkoły Podstawowej  w Bielsku oraz nauczyciele i rodzice.
Wszystkim, którzy swoją obecnością uczcili  świętego  naszej  diecezji,  a  szczególnie tym,  którzy  aktywnie  włączyli  się  w  przygotowanie Peregrynacji Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki w naszej  parafii  serdecznie  dziękujemy  i życzymy opieki naszego patrona  św. Stanisława.

M.Maruszewska
E. Królikowska

 Szanowni Państwo, Podczas dzisiejszej uroczystości będzie miało miejsce rejestrowanie Państwa wizerunku w postaci fotografowania oraz jego utrwalania w wersji elektronicznej i papierowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, prosimy poinformować nas o tym mailowo na adres: spbielsk@wp.pl. Prosimy pamiętać, że zgodę zawsze mogą Państwo odwołać.

***

DOKUMENTY