SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Dnia 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs, który miał za zadanie szerzenie wiedzy na temat HIV i  AIDS, a także promowanie wśród młodzieży dojrzałych postaw odpowiedzialności za stan własnego zdrowia oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
Do konkursu mógł przystąpić każdy uczeń klasy VII. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klasy VII a i  VII b.
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat problematyki AIDS/HIV. Wiedza na temat tego, czym jest AIDS/HIV pozwoli zrozumieć uczniom, jakie zachowania są ryzykowne i jak pomóc osobom zakażonym.
Uczniowie uzyskali wysokie wyniki z konkursu.
Aż trzy osoby uzyskały najwyższy wynik i zajęły w konkursie I miejsce: Natalia Mielczarska, Julia Dymek, Weronika Wiśniewska – klasa VII b.
II miejsce zajął Filip Guzowski, uczeń klasy VII b.
III miejsce zajął Piotr Kochański, uczeń klasy VII b. Gratulujemy !

Zaproponowany konkurs to tylko jedna z wielu form profilaktyki AIDS/HIV. Uczniowie klas VII przygotowali również plakaty informujące o zagrożeniu wirusem HIV.
W konkursie na najlepszy plakat I miejsce zajęły: Julia Dymek i Natalia Mielczarek – kl. VII b,
II miejsce zajęła Weronika Wiśniewska z kl. VII b, III miejsce zajęli: Piotr Przedpełski i Jakub Smoliński – kl. VII b.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Organizatorzy: S. Banachowicz, T. Piechowski

***

DOKUMENTY