SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Uczniowie biorący udział w konkursie EkoMonster mieli za zadanie stworzyć  instalację, rzeźbę, która będzie przedstawiała cztery podstawowe rodzaje zanieczyszczenia powietrza: palenie papierosów, spaliny samochodowe, pyły petrochemiczne i przemysłowe, zanieczyszczenia z palenisk domowych.

Konkurs EkoMonster miał za zadanie przekazać uczniom wiedzę o kluczowych zagrożeniach środowiska w obszarze jakości powietrza.
W wyniku przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu, wyłoniono najlepsze prace, które zostały zgłoszone do etapu międzyszkolnego.

Oto one:

Autorami prac są: Szymon Paćkowski, Kacper Kostrzewa, Sandra Jankowska, Filip Guzowski, Aleksandra Urbańska, Piotr Kochański.

 Opiekun: S. Banachowicz

***

DOKUMENTY