SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Caritas Diecezji Płockiej z okazji 25 lecia swojej działalności ogłosiła konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów z diecezji płockiej.
Celem konkursu było:
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
– popularyzowanie wśród uczniów treści związanych z działalnością Caritas Diecezji Płockiej
Prace miały przedstawiać działalność płockiej Caritas: zwykłą codzienność, wypełnioną sercem otwartym, pełnym miłości i wrażliwości na potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych…
Komisja konkursowa z ogromnej ilości prac nadesłanych z całej diecezji na czele z dyrektorem Caritas ks. Szczepanem Bugajem, wybrała 20 prac konkursowych na które można było głosować od 1.04.- 15.04.2015 r poprzez „lajkowanie” każdej z nich. Prace zamieszczono na fan Pagu Caritas, gdzie nastąpiło głosowanie. Zwyciężyła ta praca, która otrzymała największą liczbę lików. Wśród dwudziestu wyróżnionych prac znalazła się praca naszej uczennicy Moniki Maliszewskiej.

1
Autorka pracy: M. Maliszewska

Wszystkie prace przedstawiono na wystawie z okazji 25 lecia Caritas Diecezji Płockiej oraz na stronach Caritas.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie z wielkim zaangażowaniem, niezwykłą wrażliwością i pomysłowością przelali swoje uczucia empatii na swoje „dzieła”.

M. Maruszewska

***

DOKUMENTY