SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

„Czuwaj, byś był dobrym
Polakiem, byś nie zgubił
siebie, byś zachował zawsze
twarz i doszedł do
wyznaczonego sobie celu”
Olga Małkowska

W ostatni piątek maja, w naszej gromadzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – złożenie Obietnicy Zuchowej. Nie lada wiedzą wykazały się zuchy z GZ „Muchomorki” w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku.

Wszystko zaczęło się o godzinie 14.30. Na boisko szkolne, za naszą szkołą przybyły zuchy, pani dyrektor Aldona Olejniczak, komendant Hufca „Mazowsze” Płock – pan Adam Wenkler oraz rodzice i zaproszeni goście. Tego dnia, ponad dwudziestu zuchów złożyło obietnicę zuchową, stając się oficjalnie członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Rozpalony ogień towarzyszył nam podczas całej próby. Gawęda drużynowej przypomniała wszystkim, że dziś zuchy zdobędą swój skarb – symbol najmłodszych harcerzy – znaczek zuchowy.

Uczniowie zostali w zadaniu między zbiórkami podzieleni na cztery szóstki: „ Leśne Muchomorki”, „ Iskierki”, „Poziomki”, …….. Każda drużyna wylosowała po trzy zadania. Zadania dotyczyły nie tylko wiedzy i umiejętności związanych z ZHP i pierwszą pomocą, ale wymagały również wielkiej odwagi, by bez piśnięcia wyciągnąć mysz z worka czy spróbować tajemniczej potrawy. Wszystkie drużyny bezbłędnie wykonały zadania i tworząc Krąg Parady mogły przed komendantem hufca złożyć obietnicę. Zobowiązały się być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać prawa zucha. Dzieci dostały pamiątkowe medale i legitymacje zucha.

Na koniec, iskierka przyjaźni puszczona w krąg, zakończyła czas zmagań zuchowych, a wszyscy zostali zaproszeni za tradycyjny harcerski poczęstunek – zupę grochową.

CZUWAJ!

***

DOKUMENTY
Archiwa