SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Dnia 28 marca 2015 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  w Sikorzu odbył się konkurs historyczny nt.:  „Święty  Stanisław Kostka odkryty na nowo”. Konkurs   adresowany był  do uczniów klas VI  szkół  podstawowych.
Jego celem było  zgłębianie wiedzy na temat życia i kultu Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Diecezji Płockiej oraz propagowanie idei naśladowania świętego.
Naszą szkołę reprezentowało pięć uczennic: Anna Bielińska, Aleksandra Chrobot, Zuzanna Jędrzejewska,  Arlena Józefowicz,  Wiktoria Piechowska.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
I  Etap – test pisemny
II Etap– odpowiedź ustna /dla wyłonionych w wyniku testu 10 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów/.
Do drugiego etapu zakwalifikowały się cztery uczennice  z naszej szkoły tj.: Aleksandra Chrobot, Zuzanna Jędrzejewska, Arlena Józefowicz,  Wiktoria Piechowska.
Z pośród uczestników II etapu, którzy łącznie z obydwu etapów uzyskali  największą ilość punktów wyłoniono troje  laureatów. Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły uzyskując:
I miejsce – Aleksandra Chrobot,
III miejsce – Arlena Józefowicz
Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych organizatorzy konkursu wystosowali do rodziców laureatek  listy gratulacyjne. W uznaniu  sukcesów oraz w ramach wyróżnienia i uhonorowania,  tak zdolnych uczennic dyrektor ks. M. Oryl  zaproponował  laureatkom  naukę w Niepublicznym Gimnazjum Katolickim w Sikorzu oraz zwolnienie z opłat w roku szkolnym 2015/2016 / czesne w w/w  szkole wynosi 270 zł. miesięcznie /
Wyniki i zdjęcia  oraz  informacje o konkursie  można znaleźć na stronie Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego  w Sikorzu: www.liceumkostka.pl
Gratulujemy! Życzymy dalszych osiągnięć!
Uczennice  do w/w konkursu przygotowywała  p. Maruszewska.

 

***

DOKUMENTY
Archiwa