SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

       21 maja 2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu z Edukacji Prozdrowotnej „Moje zdrowie w moich rękach” , „Młodość bez papierosa:”.
W konkursie brali udział uczniowie szkół z terenu Gminy Bielsk (Szkoła Podstawowa w Bielsku, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim, Zagrobie, Zągotach).
Organizatorem konkursu była Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, współorganizatorem Szkoła Podstawowa i Urząd Gminy w Bielsku.
Konkurs „Moje zdrowie w moich rękach” przeznaczony dla klas II-III przeprowadzony został w formie testu i obejmował znajomość podstawowych zasad profilaktyki prozdrowotnej. „Młodość bez papierosa” to konkurs dla uczniów klas IV-VI na prezentację multimedialną mający na celu zapobieganie paleniu papierosów wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ukazanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nikotynizmu.
Nagrody wręczali osobiście pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy (główny sponsor), pani Krystyna Chyba – Sekretarz Gminy oraz pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Płocku.
W czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu uczniowie wykonywali plakaty propagujące zdrowy styl życia.
Na zakończenie uroczystości swoją prezentację multimedialną przedstawił laureat pierwszej nagrody – Sylwester Racki – uczeń Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim.

Wiesława Rosmanowska

***

DOKUMENTY